Välkommen till Abbekås

Om Abbekås Byalag

Byalaget skall verka inom Abbekås-Örmöllaområdet. Dess uppgift skall vara att tillvarata de boendes intressen. (ur byalaget stadgar från 2004).

Abbekås byalag som är en ideell förening skall vara politiskt obundet och ha till ändamål att verka för samhörighet och gemenskap.

Vår uppgift är att ha den huvudsakliga kontakten mot Skurups kommun och verka i frågor som är viktiga för vår bygd.

Vi vill hålla oss uppdaterade med kommunens arbete i byn och där möjlighet finns, medverka i byns utveckling.

Abbekås Byalag arbetar för att tillvarata byarnas traditioner och kultur och anordnar t.ex. fester, underhållning samt arbetar för en god gemenskap i byn.