Kommande Aktiviteter, november 2019

  • Konstutställning med verk av
    Abbekåskonstnären Oscar Albin Nilsson  
    samt foton från Abbekås
  • Föreläsning om Backafloden som inträffade 
    den 13/11 år 1872
  • Föreningsmöte i Abbekås Byalag

Onsdagen den 13/11 – Söndagen den 24/11. Utställning i Byalagets lokal i samarbete med kulturförvaltningen i Skurups kommun. Utställningen visar målningar av den kände Abbekåskonstnären Oscar Albin Nilssonsamt axplock av bilder från gången tid i Abbekås. Utställningen invigs kl. 16:00 onsdag den 13/11 på årsdagen för Backafloden. Utställningen är öppen alla dagar mellan kl. 17:00 och 19:00.

Onsdagen den 13/11 kl. 17:00 (direkt efter invigningen av utställningen) inbjuder Abbekås Byalag till föredrag om Backafloden.
Föredragshållare är Dr. Jörgen Öberg, Oceanograf vid SMHI, Göteborg.

Söndagen den 24/11 kl. 17:00, föreningsmöte i Abbekås Byalag. Mötet behandlar bland annat de frågor samt de svar Byalaget har fått från kommunens politiker (frågor som ställdes på Byalagsrådets möte med kommunen den 3/9 samt de svar vi fick vid möte med politiker den 24/9). Hur går vi vidare?

Ny grupp på FB, ”Abbekås Byalag”: www.facebook.com/groups/656789554838807/