Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem i Abbekås Byalag, gör så här:


1 – Betala in medlemsavgiften till bankgiro 5693-9937
eller via swish 123 590 38 02
och ange följande:  Ny medlem, Förnamn Efternamn
och hela din adress.

2 – Eftersom meddelandefältet vid bankgirobetalning
inte räcker till för alla uppgifter så skicka även e-post till
magdalena.elfgren@yahoo.com med samma uppgifter
(så att vi kan koppla inbetalningen till ditt e-postmeddelande)
samt ditt mobilnr och e-post.

Medlemsavgifter

• Enskild person: 100:- per kalenderår.
• Familjemedlemskap: 200:-  per kalenderår.

En gång per år skickas inbetalningspåminnelse ut till medlemmarna och genom att betala årsavgiften, förnyas medlemskapet. Om du inte längre önskar vara medlem så upphör medlemskapet om du inte betalar.

Har du frågor kring medlemskapet?
Kontakta då vår ansvarige för medlemsregistret:
Magdalena Elfgren
0700-80 99 38
magdalena.elfgren@yahoo.com

Som medlem i Abbekås Byalag får du:

• Möjlighet att hyra byalagets lokal på Idrottsvägen 13, Abbekås
• Rösträtt på årsmötet.
• Deltaga i Byalagets verksamhet som för närvarande omfattar bla:
 Barn och ungdom, Boule, Bridge, Sy/Sticka , Gympa