blog

Årsmöte Abbekås Byalag

Inbjudan – Kallelse

Söndagen den 9 februari 2020, kl. 14.00 är det årsmöte i Abbekås Byalag.
Vi bjuder på fika, vänligen anmälan till någon i styrelsen senast 5 februari.
Motioner och förslag till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast 27 januari.

Medlemskap:
Enskilt medlemskap 100 kr
Familjemedlemskap 200 kr
Betala in avgiften på Bankgiro 5693-9937
Det går också bra att swisha beloppet till 123 590 38 02.
Märk betalningen med:
Namn Efternamn samt mobilnummer och mejladress.
Dessa uppgifter mailas även till sekreteraren, för enklare kommunikation om kommande aktiviteter:
swen.stockhaus@gmail.com  
Tacksamt om inbetalning sker under januari månad 2020.      
Styrelsen för 2019 består av:
Frank T Sigurdsson, ordförande    070 6396030
Bo Hansson, vise ordförande         070 5301730
Olle Nilsson, kassör                        073 8012829
Swen Stockhaus, sekreterare          070 9166883
Helga Sigurdardóttir                       073 9969737
Sven Rosengren                               070 9306484
Ewa Hansson                                  073 9238843
Annette Stjernström                        076 1887933
Björn Eggeling                                 073 2017339

Varmt välkomna!
Styrelsen för Abbekås Byalag

Dagordning – Årsmöte
söndagen den 9 februari 2020 kl. 14:00

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande o sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelse till årsmötet
 6. Information om föregående årsmötesprotokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse o kassarapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av övriga ledamöter för (2 år)
 13. Val av två revisorer (2 år) samt en ersättare för dessa.
 14. Val av valberedning för 1 år.
 15. Beslut om medlemsavgift för året. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.
 16. Ev. ärenden som lämnats in till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet.
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas.

Boktips inför julen 2019


Upptäck, läs och dela.

Under öppet hus café, onsdagen den 18/12

Kerstin Wallner, från biblioteket, ger förslag på böcker att läsa under julhelgerna. Ta gärna med egna böcker att rekommendera så kan vi gemensamt diskutera och inspirera.

Varmt välkomna till vårt öppna hus
den 18/12 kl 15:00 – 17:00

Medlemsmöte för Abbekås Byalag

Söndagen den 24 november kl. 17:00.

Plats: Byalagets lokal (gamla skolan).

Dagordning:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
 3. Information från styrelsen om aktuella aktiviteter.
 4. Diskussion och önskemål från medlemmar om kommande aktiviteter.
 5. Genomgång av frågor och svar vid Byalagsrådets möte med kommunen.
 6. Önskemål från medlemmar om synpunkter och önskemål att föra fram till kommunen genom Byalagsrådet.
 7. Övriga frågor.
 8. Mötet avslutas.

Styrelsen för Abbekås Byalag önskar alla medlemmar varmt välkomna.

Öppet hus, Café i Abbekås

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-3.png

I Byalagets lokal (Gamla Skolan) har vi öppet hus varje onsdag mellan kl. 15.00 och 17.00, från och med den 20 november.

Att besöka Byalagets öppna hus i Abbekås är ett fantastiskt tillfälle för dig att träffa andra Abbekåsbor för en gemytlig samvaro.
Det finns kaffe och kaka som Byalaget bjuder på.

Lokalen är öppen för alla.

Notera att biblioteket har öppet samtidigt.

Värd för vårt öppna hus är: Ann-Kathrine Forslin.

Varmt välkomna
Abbekås Byalag

Byalaget i samarbete med Skurups kommun inbjuder till konst- och fotoutställning i vår lokal (Gamla skolan vid Kustvägen).

På vår utställning visas utvalda verk av Abbekåskonstnären Oscar Albin Nilsson samt foton från gången tid i Abbekås.

Utställningen invigs på årsdagen för Backafloden som inträffade den 13/11 1872. Se separat inbjudan till föredrag om Backafloden!
Utställningen är öppen varje dag mellan kl. 17:00 och 19:00 till och med söndagen den 24/11.

Abbekåskonstnären Oskar Albin Nilsson föddes i Skivarp 1890 och dog 1984. Han började sin yrkesbana som trädgårdsmästare. Yrket hade han lärt sig på Dybäcks- och Björnstorps slott, men drömmen var att bli konstnär. Vid 50-års ålder, 1942, började han på Skånska målarskolan och sönerna övertog trädgårdsmästeriet i Abbekås.

Under efterkrigstiden företog han flera utbildningsresor till Södra Europa. 1947 reste han till Frankrike, 1954 till Italien och 1958 till Spanien. Vad han där studerade, såg och upplevde finns avbildat i målningarna. I övrigt så är motiven ofta hämtade från hembygden.

Oscar Albin Nilsson bodde under 50 år på Kustvägen i Abbekås med sin hustru Anna och de sju barnen.

Oscar Albin Nilsson finns representerad på Ystads- och Eskilstunas konstmuséer och har ställt ut på många platser runt om i Sverige. 1956 visade han sina verk på Svaneholms slott.

Skurups Kommun äger 24 oljemålningar av konstnären.
(Texten sammanställd av Ann-Charlotte Oredsson Holm)

På fotoutställningen visas axplock av foton från Abbekås som vi har hittat i kommunens bildarkiv. Bildmotiven är till viss del kända, men vi önskar att så många Abbekåsbor som möjligt besöker utställningen och bidrar med information om dessa bilder. Således kan vi medverka till ett uppdaterat bildarkiv med information som annars går förlorad.

Välkomna