Boule

Kontakt: Mats och Marita Dahlman

Tel Mats: 073 081 6468

Tel Marita: 070 604 6189

Torsdagar kl 18 på boulebanan i hamnen