Välkommen på Årsmöte!

Inbjudan – Kallelse

Söndagen den 10 mars 2024, klockan 14.00 är det dags för årsmöte i byalagslokalen (Gamla skolan/Biblioteket).

Motioner och förslag till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 25 februari 2024.

Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna!

/Styrelsen Abbekås Byalag

abbekasbyalag@hotmail.com

Dagordning – Årsmöte

Söndagen den 10 mars 2024 klockan 14.00.

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelse till årsmötet
 6. Information om föregående årsmötesprotokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av övriga ledamöter för 2 år
 13. Val av två revisorer (2år) samt en ersättare för dessa
 14. Val av valberedning för 1 år.
 15. Beslut om medlemsavgift för året. Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 100kr för enskild medlem och 200kr för familj.
 16. Eventuella motioner och förslag som lämnats in till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet.
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

Styrelsen söker ledamot!

På grund av hälsoskäl har tyvärr en av våra ledmoter tvingats lämna styrelsen. Vi söker därför någon som vill engagera sig och göra byn levande tillsammans med oss!

Välkommen att höra av dig till någon i styrelsen!

Telefonnummer finns under fliken ”Om byalaget” klicka sedan på ”Styrelsen”. Eller maila till: abbekasbyalag@hotmail.com

Ang. bastu i Abbekås Hamn

Abbekås Byalag har på styrelsemöte 2023-07-14 beslutat följande:

Abbekås Byalag ställer sig positivt till en bastu i Abbekås Hamn. Denna bör då drivas och administreras av en ideell förening och Byalaget skall därför endast agera som rådgivande i projektet. Under vissa omständigheter kan dock Byalaget, efter styrelsebeslut, tänka sig att till en viss del sponsra ett eventuellt bastuprojekt ekonomiskt. Vem som helst i byn kan starta upp en ideell förening och underlag till förslag om stadgar, reglemente och medlemsavgifter finns att tillgå hos styrelsen i Abbekås Byalag.

/Styrelsen Abbekås Byalag 2023

Midsommarfirande på Vabacken!

Snart är det Midsommar och åter dags att få fira tillsammans i vårt vackra Abbekås! De som vill, träffas på Midsommarafton (23/6) redan kl. 10.00 för att klä och resa stången, pynta släpet och binda kransar.

För alla andra startar vi firandet kl 14.00 med sång och dans runt stången! Ole Andersen spelar traditionella midsommarsånger.

Byalaget finns givetvis på plats och kommer att sälja lotter med chans att vinna finfina priser.

Ta gärna med egen picknickkorg och filt och slå er ner i gräset och njut av sång och dans, lek och skoj!

Hoppas vi ses!

Midsommarfirande på Vabacken!

Snart är det Midsommar och äntligen är det, efter två års uppehåll, åter dags att få fira tillsammans i vårt vackra Abbekås. De som vill, träffas på Midsommarafton (24/6) redan kl. 10.00 för att klä och resa stången, pynta släpet och binda kransar. För alla andra startar vi firandet kl 14.00 med sång och dans runt stången! Ole Andersen spelar traditionella midsommarsånger.

Byalaget finns givetvis på plats och kommer att sälja lotter med chans att vinna finfina priser. Även Barnföreningen är med under firandet och håller i lekar och tävlingar för barnen.

Ta gärna med egen picknickkorg och filt och slå er ner i gräset och njut av sång och dans, lek och skoj!

Hoppas vi ses!