Medlemsmöte för Abbekås Byalag

Söndagen den 24 november kl. 17:00.

Plats: Byalagets lokal (gamla skolan).

Dagordning:

  1. Mötet öppnas.
  2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare.
  3. Information från styrelsen om aktuella aktiviteter.
  4. Diskussion och önskemål från medlemmar om kommande aktiviteter.
  5. Genomgång av frågor och svar vid Byalagsrådets möte med kommunen.
  6. Önskemål från medlemmar om synpunkter och önskemål att föra fram till kommunen genom Byalagsrådet.
  7. Övriga frågor.
  8. Mötet avslutas.

Styrelsen för Abbekås Byalag önskar alla medlemmar varmt välkomna.