Mötesanteckningar

Styrelsemöte 2019-11-21

Fler och fler medlemmar skickar in kontaktuppgifter så som e-post och mobilnummer. Mycket viktigt att få in detta.

Förslag om kommande aktiviteter:

1) Uppföljning till föreläsningen om Backafloden i form av en studiecirkel kring ämnet ”insamlingen för arbetet med återuppbyggnaden”. Studieförbund verksamma i kommunen kontaktas.
2) Förslag om fyrverkerier i hamnen den 31/12. Ansvariga funktionärer behövs om det ska bli av.
3) Ny fotoutställning nästa år som eventuellt kan bli gnistan till en fotosektion.

Rapport från sektionerna: Säsongens sista Stickcafé under ledning av Lena Hartell Stockhaus har hållits och återkommer till våren. Bridgesektionen är nu vilande. Gympasektionens framtid diskuteras vid nästa styrelsemöte.

Arbetsgruppen för utveckling av Abbekås håller ett möte med kommunens tjänstemän den 11 december.

Fyra frågor tas upp till byalagsrådsmötet den 26 november.

Nästa styrelsemöte är den 12 december klockan 18.00.


Styrelsemöte 2019-10-24

Byalagets hemsida presenterades av Annette och Frank redogjorde för Byalagets Facebooksida och Facebookgrupp. Det bestämdes att medlemmar i byalaget får en påminnelse om betalning av medlemsavgiften via e-post inför årsmötet 2020. Flygblad ska delas ut angående kommande aktiviteter:

1) Utställningen av Oscar Albin Nilssons tavlor öppnas onsdagen den 13 november klockan 16.00. Gamla fotografier från Abbekås visas samtidigt.

2) Föreläsning om Backafloden klockan 17.00 samma dag. En extra föreläsning klockan 19.00 om intresset blir stort. Klockan 18.00-19.00 serveras fika som Annette och Peter, som driver Abbekås trädgårdscafé, tar hand om.

3) Janna och Mladen från Teater Kapija läser skrönor som de själva har skrivit och utspelar sig på Backaflodens tid, onsdagen den 20 november klockan 17.00.

 4) Öppet hus i byalagets lokal där det bjuds på fika från klockan 15.00-17.00 varje onsdag med början den 20 november. Ann-Kathrine Forslin har hand om det.

Säsongens sista Stickcafé under Lena Stockhaus ledning är söndagen den 10 november klockan 15.00. Boulesektionen har avslutat säsongen. Inget nytt från övriga sektioner.

Frågan om byalagets vision diskuterades och uppdaterades och läggs ut på byalagets hemsida. Frågan om hur vi skapar ett levande hamntorg i Abbekås diskuterades. Bildandet av en arbetsgrupp för utvecklingen i Abbekås är på gång. Abbekås båtklubb har valt en representant till gruppen. Föreningen Rädda Skurups stränder är intresserade. På nästa medlemsmöte diskuteras återvinningsstation i Abbekås och hur det blir med vår samlingslokal. Intresse visades för fyrverkeri i hamnen vid nyår. Frågan tas upp på medlemsmötet i lokalen den 24 november. Mötet börjar klockan 17.00.


Styrelsemöte 2019-09-19

Styrelsen har inlett ett samarbete med kommunen om kulturaktiviteter och kultursamordnare, Ann-Charlotte Oredsson Holm, var inbjuden gäst på mötet. Det bestämdes att Allsång i hamnen skulle få en fortsättning nästa år och att kulturkvällar skulle planeras i byalagets lokal, Gamla skolan, våren eller hösten 2020. För detta finns medel att söka. Ann-Charlotte upplyste om att vi även kunde be forskare komma och berätta om deras ämnen på föreläsningskvällar. Det bestämdes att Backaflodens årsdag, den 13/11, skulle uppmärksammas med en fotoutställning i Gamla skolan. Frank åtog sig att försöka ordna en föredragshållare som kunde berätta om Backafloden som inträffade år 1872.

Det bestämdes att alla styrelsemedlemmar deltar i förberedelserna för utställningen. Ett möte med Ann-Charlotte bestämdes till den 10 oktober för sökandet efter gamla foton i kommunarkivet.

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Vi har fått fler medlemmar och det är viktigt att få deras hemadresser och e-postadresser i samband med inbetalning av medlemskap.

Byalagets hemsida presenterades kort och ett nytt möte bestämdes söndagen den 29 oktober för en rejäl genomgång.

På mötet diskuterades hur hamnen kunde bli mer levande. En arbetsgrupp har bildats för utvecklingen av Abbekås. Hittills har vi tre föreningar som vill delta. Kommunens tjänstemän vidtalas om att delta. Frågan om allaktivitetshus i Abbekås lämnas till arbetsgruppen.

Rapport från byalagets sektioner:

Stickcafé i byalagets lokal, Gamla skolan, startades söndagen den 6 oktober under ledning av Lena Hartell Stockhaus.  Nästa gång blir den 10 november klockan 15.00.

Boulesektionen kan ha söndagsträffar kl. 16.00 i hamnen tills båtarna läggs upp på land.

Gymnastiksektionen träffas i Gamla skolan torsdag förmiddagar. Den 17 och 24 oktober uteblir gympan och även den 10 och 24 november.

Nästa styrelsemöte kl. 18.00 torsdagen den 24 oktober.