Mötesanteckningar

Ordinarie Styrelsemöte 2019-09-19 (sammanfattning av mötesprotokoll)

Styrelsen har inlett ett samarbete med kommunen om kulturaktiviteter och kultursamordnare, Ann-Charlotte Oredsson Holm, var inbjuden gäst på mötet. Det bestämdes att Allsång i hamnen skulle få en fortsättning nästa år och att kulturkvällar skulle planeras i byalagets lokal, Gamla skolan, våren eller hösten 2020. För detta finns medel att söka. Ann-Charlotte upplyste om att vi även kunde be forskare komma och berätta om deras ämnen på föreläsningskvällar. Det bestämdes att Backaflodens årsdag, den 13/11, skulle uppmärksammas med en fotoutställning i Gamla skolan. Frank åtog sig att försöka ordna en föredragshållare som kunde berätta om Backafloden som inträffade år 1872.

Det bestämdes att alla styrelsemedlemmar deltar i förberedelserna för utställningen. Ett möte med Ann-Charlotte bestämdes till den 10 oktober för sökandet efter gamla foton i kommunarkivet.

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Vi har fått fler medlemmar och det är viktigt att få deras hemadresser och e-postadresser i samband med inbetalning av medlemskap.

Byalagets hemsida presenterades kort och ett nytt möte bestämdes söndagen den 29 oktober för en rejäl genomgång.

På mötet diskuterades hur hamnen kunde bli mer levande. En arbetsgrupp har bildats för utvecklingen av Abbekås. Hittills har vi tre föreningar som vill delta. Kommunens tjänstemän vidtalas om att delta. Frågan om allaktivitetshus i Abbekås lämnas till arbetsgruppen.

Rapport från byalagets sektioner:

Stickcafé i byalagets lokal, Gamla skolan, startades söndagen den 6 oktober under ledning av Lena Hartell Stockhaus.  Nästa gång blir den 10 november klockan 15.00.

Boulesektionen kan ha söndagsträffar kl. 16.00 i hamnen tills båtarna läggs upp på land.

Gymnastiksektionen träffas i Gamla skolan torsdag förmiddagar. Den 17 och 24 oktober uteblir gympan och även den 10 och 24 november.

Nästa styrelsemöte kl. 18.00 torsdagen den 24 oktober.