Styrelsen

Allt vårt arbete i styrelsen är idéellt. Vi arbetar på att behålla midsommartraditioner och andra traditioner som kan finnas i byn. Vi vill hålla oss uppdaterade med kommunens arbete i byn och där möjlighet finns, medverka i byns utveckling.

Ordförande:

Leopold Schmidt

leppe.schmidt@gmail.com 


Vice ordförande:

Bo Hansson

Kassör:

Olle Nilsson
olle.nilsson44@gmail.com 
0738-01 28 29

Sekreterare:

Swen Stockhaus

swen.stockhaus@gmail.com

0709-16 68 83

Lokalansvarig:

Bo Hansson  eewahansson@hotmail.com

070- 530 17 30

Ledamöter:

Sven Rosengren

Ewa Hansson

Björn Eggeling