Ang. bastu i Abbekås Hamn

Abbekås Byalag har på styrelsemöte 2023-07-14 beslutat följande:

Abbekås Byalag ställer sig positivt till en bastu i Abbekås Hamn. Denna bör då drivas och administreras av en ideell förening och Byalaget skall därför endast agera som rådgivande i projektet. Under vissa omständigheter kan dock Byalaget, efter styrelsebeslut, tänka sig att till en viss del sponsra ett eventuellt bastuprojekt ekonomiskt. Vem som helst i byn kan starta upp en ideell förening och underlag till förslag om stadgar, reglemente och medlemsavgifter finns att tillgå hos styrelsen i Abbekås Byalag.

/Styrelsen Abbekås Byalag 2023