Vision för Abbekås

 • Hamntorget i Abbekås utvecklas med Mötesplats.
 • Goda kommunikationer som medger att man kan ta sig till och från arbetet såväl i Ystad och Trelleborg om Malmöriktningen. Förbindelser finns alla dagar i veckan.
 • Belyst cykelväg mellan Abbekås och Skivarp.
 • Samlingslokal – Aktivitetshus.
 • Friluftslivet är utvecklat med varieté av aktiviteter.
 • Blå flagga på badplatsen i hamnen samt badstranden i Mossby.
 • Nybyggnation av bostäder.
 • Äldreboende/trygghetsboende med tillhörande service.
 • Dagligvarubutik med ett välbalanserat basutbud.
 • Fiskelägeskaraktären finns kvar
 • Vi engagerar oss, bryr oss om varandra och känner glädje och stolthet över att bo i Abbekås.